Kroky v aerobiku

Zde uvádím přehled kroků/cviků včetně anglického názvosloví a "výslovnosti". 

single "singl"   - cvik provádíme 1x

double "dabl" - cvik provádíme 2x

repeater "ripítr" - cvik provádíme opakovaně, zpravidla 3x

L "el" - provedení cviku do prostoru ve tvaru písmena L

 

Kroky vycházejí z klasické chůze

March "marč" - chůze na místě popř. nějakým směrem - klasická chůze

March front/back "front/bek" - chůze vpřed/vzad

March stradle "marč stredl" - chůze v rozkročení - široká chůze v rozkročení

Stradle "stredl" - chůze do rozkročení - chůze do rozkročení a zpět do výchozího postavení stoje spatného

V step "vé (ví) step" - z postavení stoje spatného vyjděte postupně oběma nohama vpřed ve tvaru písmene V a zpět do výchozího postavení stoje spatného

Reverse "revers" - obrácený V krok - ze stoje spatného vyjděte postupně oběma nohama vzad ve tvaru písmene A a zpět do výchozího postavení stoje spatného

Mambo - z výchozího postavení stoje spatného vykročte jednou nohou vpřed a poté stejnou nohou vzad

 

Modifikace kroků vycházejí z klasické chůze

Cha-cha "ča ča"- znáte z tanečních :-) - krok sun krok, krok zrychlený o mezidobu (3 kroky na 2 doby)

Cha-cha mambo - cha-cha v kombinaci s 1/2 mambem (část mamba - krok vpřed a zpět na střed)

Cha-cha zášlap - cha-cha v kombinaci se zášlapem (cha-cha vzad + část mamba - krok vzad a zpět na střed)

Chasse "šasé" - cha-cha + 2 kroky na místě

Mambo side "mambo sajd" - mambo stranou

Mambo 6 (malé, baby mambo) "mambo šest, bejby mambo" - z výchozího postavení stoje spatného vykročte jednou nohou vpřed, vraťte se zpět do stoje spatného a vykročte druhou nohou vpřed - celkem 6 dob, zbývající 2 doby lze využít na otočku na místě o 360° a pod.

Pivot - otočení kolem své osy o 360° s jednou nohou na místě a druhou vždy vykročenou vpřed s obratem o 180°

Leg curl "lekr" - jakoby open march s pokrčením jedné nohy v koleni max. do úhlu 90°

Knee up "ný ap" - koleno nahoru - zvednutí jedné nohy dopředu nahoru s pokrčeným kolenem (90° úhly v kyčelním i kolenním kloubu) a vrácení zpět do výchozího postavení

Knee in "ný in" - zvednutí kolene šikmo nahoru/na střed a vrácení zpět do výchozího postavení

Leg lift "leg lift" - unožení/ zanožení jedné nohy bez pokrčení v koleni

Side leg lift "sajd leg lift" - unožení do strany

Back leg lift "bek leg lift" - zanožení vzad

Side to side "sajd tu sajd" - přenesení váhy s ťuknutím špičkou na jednu i na druhou stranu (bez přísunu)

 

Stepové/Tapové

Tap "tep" - ťuknutí špičkou nohy (různým směrem) a návrat zpět do výchozího postavení

Kick - "kik" - kopnutí jednou nohou

Step touch "step tač" - úkrok, přísun druhé nohy s ťuknutím

Step tap "step tep" - krok a "ťuk" - krok kterýmkoliv směrem s přidáním ťuknutí špičkou a zpět do výchozícho postavení

Step kick "step kik" -  krok a vykopnutí - krok kterýmkoliv směrem s přidáním "kopu" a zpět do výchozícho postavení

Step knee up "step ný ap" - krok vpřed popř. mírně šikmo do strany, zvednutí kolene a krok zpět do výchozícho postavení

Grapevine "grejpvajn" - 2 kroky stranou se zkřížením vzadu a přísunem druhé nohy s ťuknutím

 

Modifikace

Double step touch "dabl step tač" - 2x krok stranou + přísun druhé nohy s ťuknutím

Step touch L "step tač el" - 2x step touch do tvaru písmene L a 2x step touch zpět do výchozícho postavení

Zik zak "cik cak" - 2x step touch vpřed ve tvaru "zmije" a 2x step touch zpětve tvaru "zmije" do výchozícho postavení

Step touch box "step tač box" -  4x step touch do tvaru čtverce - otočení celkem o 360°

Posilovací cviky

Squat "skvot" - podřep s minimálním úhlem v kolení 90°- váha těla je na patách, z vlastního pohledu ze strany nesmí kolena před úroveň špiček chodidel, chodidla jsou rovnoběžně na šířku pánve

Plie "plijé" -  ukročením stranou - široký podřep se špičkami chodidel vytočenými mírně do stran

Výpad - vykročení  jedné nohy přes patu vpřed do podřepu a zpět do výchozího postavení, kolena nesmí přesahovat úroveň špiček chodidel

Zášlap - "výpad" jedné nohy vzad do podřepu a zpět do výchozího postavení, kolena nesmí přesahovat úroveň špiček chodidel