Kontakt

Irena Marková (Zajícová)

Praha

T: + 420 777 700 028

M: iren.zajicova@gmail.com

facebook: Cvičení s Irenou https://www.facebook.com/groups/cvicenisirenou/

https://irena-fitness.webnode.cz/