Podzimní sportovní víkend Kunětická Hora 21.10.2016 - 23. 10.2016

05.06.2016 15:48

Kontakt

Irena Marková (Zajícová) Praha 10

fb: https://www.facebook.com/
groups/cvicenisirenou/

+420 607 867 234 iren.zajicova@gmail.com