Rozvrh od 2. 4. 2018 do 1. 7. 2018 - zůstává bez změny :)

Kontakt

Irena Marková Praha 10

fb: https://www.facebook.com/
groups/cvicenisirenou/

https://www.facebook.com/IrenaMarkovaZajicova/

+420 777 700 028
iren.zajicova@gmail.com