Rozvrh od 3.7. do 17.9.2017 - léto

Kontakt

Irena Marková Praha 10

fb: https://www.facebook.com/
groups/cvicenisirenou/

https://www.facebook.com/IrenaMarkovaZajicova/

+420 777 700 028
iren.zajicova@gmail.com